ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ''ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ''

H εξέταση του μαθήματος επιλογής ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ θα διεξαχθεί την Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου και ώρα 09:00 - 11:00 στην αίθουσα ΠΑΜ 3.