ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΣ ΜΥΛΩΝΗ ΑΠΟ 14.1-15.2.2019

Οι ώρες γραφείου του χειμερινού εξαμήνου δεν ισχύουν κατά τη διάρκεια της εξεταστικής. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο email .