ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"