ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 15:00-18:00 στην ΠΑΜ 4.