ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ