ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η-Υ