Αναβολή Διάλεξης και ωρών γραφείου

Η διάλεξη του μαθήματος Διεθνικές Επιχειρήσεις και οι ώρες γραφείου της κα Μυλώνη την Τετάρτη 10/10 αναβάλλονται. Θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος σε μελλοντική ημερομηνία.