ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Η Μηχανογραφημένη Λογιστική θα ξεκινήσει την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου


Ο διδάσκων