ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Φροντιστήριο στην Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου.


Ο διδάσκων