Ανακοίνωση για τα εργαστήρια του μαθήματος Εισαγωγή στους Η/Υ

Τα εργαστήρια του μαθήματος <<Εισαγωγή στους Η/Υ>> θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018. Θα πραγματοποιηθούν 5 τμήματα της μίας ώρας το καθένα. Για την κατανομή των φοιτητών και φοιτητριών στα τμήματα αυτά θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση πριν την έναρξη των εργαστηρίων.

Ο διδάσκων,

Γιάννης Σταματίου