ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"