Αναπλήρωση του μαθήματος Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Αύριο 1/6/2018 και ώρα 11:00-14:00 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ στην ΠΑΜ 15. Το τελευταίο μαθημα θα γίνει κανονικά αυριο και ώρα  14:00-17:00.