Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Το μάθημα "Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ", στις 25/05 αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του μαθήματος στις 31/05 στις 11:00-14:00, στην αίθουσα ΠΑΜ15.