Αναπλήρωση μαθήματος Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Η αναπλήρωση του μαθήματος "Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ", θα πραγματοποιηθεί στις 18/05 στις 11:00-14:00, στην αίθουσα ΠΑΜ15.