ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ