Αναβολή μαθήματος Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Το μάθημα "Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ", στις 11/05 αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του μαθήματος στις 18/05 στις 12:00-14:00, στην αίθουσα ΠΑΜ15.