Ανακοίνωση αναβολής μαθημάτων και ωρών γραφείου 03/05

Για σήμερα Πέμπτη 03/05, οι ώρες γραφείου της Δρς Καραγιάννη Δέσποινα καθώς και το προπτυχιακό μάθημα "Στρατηγικό Μάρκετινγκ" αναβάλλονται λόγω ασθενείας.

Για το μάθημα θα γίνει αναπλήρωση στις 10/05 στις 15.00-17.00, αν δεν έχετε άλλο μάθημα εκείνη την ώρα, διαφορετικά θα ορίσουμε μια άλλη ώρα.