Αναβολή μαθήματος Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Το μάθημα "Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ", στις 27/04 αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του μαθήματος στις 04/05 στις 12:00-14:00, στην αίθουσα ΠΑΜ15.