Ανακοίνωση αναβολής μαθημάτων και ωρών γραφείου 19/4

Για σήμερα Πέμπτη 19/4, οι ώρες γραφείου της Δρς Καραγιάννη Δέσποινα καθώς και το προπτυχιακό μάθημα “Στρατηγικό Μάρκετινγκ” αναβάλλονται λόγω ασθενείας, και θα αναπληρωθούν μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.