ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Την Παρασκευή 20 Απριλίου στις 12:00-14:00 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος  Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ", στην αίθουσα ΠΑΜ15.