ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το εργαστηριακό μάθημα "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης"  που ήταν προγραμματισμένο για την Τετάρτη 28/3/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί.