ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Το μάθημα "Οικονομική Πολιτική Θεωρία"  που ήταν προγραμματισμένο για την Τετάρτη 28/3/2018 μετατίθεται για την Πέμπτη 29/3/2018" και ώρα 16:00 στην αίθουσα ΠΑΜ 4.

 

Λαυρέντιος Βασιλειάδης