Ανακοίνωση για το μάθημα : Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Το μάθημα αναβάλλεται λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές. Το επόμενο μάθημα στις 30 Μαρτίου θα γίνει κανονικά 14:00-17:00 στην αίθουσα ΠΑΜ 5 και όχι στην αίθουσα ΠΑΜ 15, που λέει το πρόγραμμα.