ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Το μάθημα "Μακροοικονομική"  που ήταν προγραμματισμένο για την Τετάρτη 14/3/2018  μετατίθεται για  την Τρίτη 13/3/2018 και ώρα 13:00 - 16:00 στην αίθουσα ΠΑΜ4.