ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Το μάθημα "Μακροοικονομική"  που ήταν προγραμματισμένο για την Τετάρτη 7/3/2018  μετατίθεται για  την Τρίτη 6/3/2018 και ώρα 13:30 - 16:00 στην αίθουσα ΠΑΜ4.