Ανακοίνωση παραλαβής πιστοποιητικών και κωδικών για τους μετεγγραφέντες