Ανακοίνωση για το μάθημα ''Εισαγωγή στους Η/Υ'

Τα εργαστήρια του μαθήματος <<Εισαγωγή στους Η/Υ>> της Πέμπτης 14/12/2017 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ο Διδάσκων.