ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ (Logistics)