Ανακοίνωση για τους πρωτοετείς φοιτητές

Οι διαλέξεις του προαιρετικού μαθήματος του Α έτους «Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους» θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13/11 στις 16.00 στην αίθουσα ΠΑΜ15.