Επείγουσα ανακοίνωση για το μάθημα Α' έτους "Εισαγωγή στους Η/Υ"

Το αυριανό μάθημα, Τρίτη 24 Οκτωβρίου, θα γίνει σε ένα τμήμα μόνο, 10:00 - 12:00 εξ αιτίας μη διαθεσιμότητας κατάλληλης αίθουσας διδασκαλίας για το μάθημα των 12:00 - 14:00.

Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση.


Ο διδάσκων,

Γιάννης Σταματίου