Ανακοίνωση για το μάθημα «Επιχειρησιακή Έρευνα» (Ε’ εξαμήνου)