Ώρες θεωρίας και εργαστηρίων του μαθήματος Εισαγωγή στους Η/⁠Υ