ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΚΟΥΤΟΥΛΑ

Έγινε αλλαγή στο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων επιλογής του κ. Δημήτρη Κούτουλα «Διοίκηση Ξενοδοχείων» και «Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών». Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα για λεπτομέρειες εδώ: http://www.bma.upatras.gr/images/programma/xeimerino/bma20172018xeim_index.html