ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΞΈΝΗ ΓΛΏΣΣΑ V

Έγινε αλλαγή στο πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος «Ξένη Γλώσσα V» που διδάσκει η κυρία Βασιλική Ρυζομιλιώτη. Η νέα ημέρα και ώρα είναι Τετάρτη, 9:00-12:00, στην αίθουσα ΠΑΜ5.