ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ "ΔΙΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Το μάθημα της κας Μυλώνη "Διεθνικές Επιχειρήσεις" (προπτυχιακό επιλογής) αναβάλλεται για σήμερα 2/10/2017 για λόγους υγείας της διδάσκουσας. Το μάθημα θα αναπληρωθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.