ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ" (Πέμπτη, 8/6)