Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 (Ορθή Επανάληψη)

Οι αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα  αφορούν μόνο τους φοιτητές Erasmus