Ανακοίνωση για την εξέταση του εργαστηρίου Βάσεις Δεδομένων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)