Αναβολή μαθήματος : Τεχνολογίες Διαδικτύου

Το μάθημα Τεχνολογίες Διαδικτύου της Τρίτης 10/1, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθενείας του διδάσκοντα.