ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Αγαπητοί/τες φοιτητές/τριες,

Το μάθημα φέτος θα περιλαμβάνει απαλλακτική εργασία, με υποχρεωτική παρακολούθηση (θα τηρείται παρουσιαλόγιο). Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν να παραδώσουν απαλλακτική εργασία θα πρέπει να παρακολουθούν το μάθημα και να εγγραφούν σ' αυτό, ως χρήστες στο eclass. Όσοι δεν δηλώσουν εργασία μέχρι 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, θα εξεταστούν με γραπτή εξέταση τον Φεβρουάριο, κανονικά.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!