ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I

Την επόμενη εβδομάδα [17-23/10], το μάθημα δεν θα γίνει την Παρασκευή 21/10, αλλά την Τρίτη 18/10 στην ΠΑΜ15  και ωρα 9:00-12:00 π.μ.

Η αλλαγή αυτή είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη εβδομάδα.

 

Ο διδάσκων

Καθ. Αντώνης Γεωργόπουλος