Διδασκαλία Μαθήματος: Χρηματοοικονομική Λογιστική I

Η διδασκαλία του μαθήματος Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι θα ξεκινήσει απο την Παρασκευή 14/10 στην αίθουσα ΠΑΜ15.

 

Ο Διδάσκων 

Γεωργόπουλος Αντώνης