Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2016 (με επιτηρητές)