Αναπλήρωση Μαθήματος "Στρατηγικό Μάρκετινγκ"

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος "Στρατηγικό Μάρκετινγκ" στις 17.00 στην αίθουσα ΠΑΜ5.