Αναπλήρωση μαθημάτων Γ' έτους

Την Πέμπτη, 19 Μαΐου, θα γίνει η αναπλήρωση δύο μαθημάτων ως εξής:

- Στις 15:00 στην αίθουσα ΠΑΜ5 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος "Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Τουριστική Οικονομία"

- Στις 17:00 στην αίθουσα ΠΑΜ5 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος "Στρατηγικό Μάρκετινγκ"