Αναβολή μαθήματος Επιχειρησιακής Στρατηγικής ΙΙ

Η διάλεξη του μαθήματος της 5ης Απριλίου 2016 αναβάλλεται λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε Erasmus+ Mobility for teaching και θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.