Προκήρυξη προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2016

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στις φοιτήτριες/στους φοιτητές (αποκλειστικά 4 έτους ή/και «επι πτυχίω» ότι κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2015-16) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΔΒΜ12/15-1-2016 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο έντυπο καθώς και στην κατηγορία ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στον ιστότοπο του Τμήματος (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2016) ενώ ενημέρωση προς τους φοιτητές θα γίνει την Τετάρτη 16/3/2015 και ώρα 15:00-16:00 στην Αίθουσα ΠΑΜ 6.