ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 
 
Οι αιτήσεις ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών θα γίνονται αποκλειστικά στη Γραμματεία, 
από την Παρασκευή 4 Μαρτίου έως την Παρασκευή 18 Μαρτίου.
Ώρες εξυπηρέτησης 11:00-13:00
Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου και 
ώρα 13:00 στο αμφιθέατρο Ι4 του Συνεδριακού Κέντρου
 
 
 
 
Πληροφορίες: Ρένα Βασιλοπούλου
                          2610 969989