Ανακοίνωση για την εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος "Βάσεις Δεδομένων"