ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

Η τελευταία παράδοση του εργαστηρίου της Οικονομετρίας θα γίνει την Τρίτη 12/01/2016 στο εργαστήριο Η/Υ στις 09.00